آزمایش اسلامپ و کارایی بتن

آزمایش اسلامپ، کارایی بتن

آزمایش اسلامپ و کارایی بتن

آزمایش استانداردی که علی الخصوص در کارگاه برای مشخص کردن درجه کارایی به کار گرفته می شود، آزمایش معروف اسلامپ است. هرچه کارایی بتن بالاتر باشد ریختن و کارکردن با آن ساده تر است.در تعریف، کارایی بصورت مقدار کار مفید داخلی لازم برای ایجاد تراکم کامل بیان شده است و در واقع کار یا انرژی لازم برای غلبه بر اصطکاک داخلی بین ذرات تشکیل دهنده بتن می باشد.

عوامل موثر بر کارایی:

کارایی بتن تازه به عوامل مختلفی از جمله میزان آب، نوع و دانه بندی سنگدانه ها، نسبت سنگدانه به سیمان، وجودافزودنی و همچنین ریزی سیمان بستگی دارد .مهمترین عامل آن میزان آب است که با اضافه کردن آن دانه ها و ذرات همچون ساچمه در مخلوط کار میکنند و بین آنها اصطکاک کاهش می یابد. بعنوان مثال ذرات ریز، دانه های با شکل نامنظم و زاویه دار با بافت خشن نسبت به دانه های گرد به آب بیشتری جهت تر نمودن سطح مخصوص خود نیاز دارند که ممکن است از روغن کاری دانه ها که کارایی را بالا می برد جلوگیری بعمل آورد.

همچنین با نسبت آب یه سیمان ثابت، کارایی با کاهش نسبت سنگدانه ها به سیمان افزایش می یابد. سنگدانه های سبک و نسبت بالای حجمی سنگدانه های درشت به ریز باعث کاهش کارایی می شود. دو عامل دیگر موثر بر کارایی بتن، زمان و درجه حرارت می باشد. بتن تازه با گذشت زمان سفت و سخت می شود و افزایش درجه جرارت با کاهش کارایی و اسلامپ همراه است به این دلایل بهتر است آزمایش کارایی بتن 15 دقیقه بعد از ساخت بتن اندازه گیری شود.

استاندارد ASTMC143-78 این آزمایش را بدین صورت توصیف می کند :

( در آزمایش اسلامپ از مخروط ناقص فلزی ( آبرام ) به ارتفاع 305میلیمتر، قطر قاعده 203میلیمتر و قطر قاعده کوچکتر 102میلیمتر استفاده میشود.ابتدا میتوان جداره مخلوط و سطح زیر آن را مرطوب کرد سپس مخروط در سه لایه بطور مساوی از بتن پرشده و هربار با میلگردی به قطر 16میلیمتر با 25 ضربه متراکم میشود. بتن اضافی روی مخروط با غلتش میله روی آن پاک میشود. باید به هر نحوی این مخروط در طول آزمایش بدون حرکت باقی بماند. بهتر است با دوپا روی پایه های آن در طول آزمایش ایستاد. مخروط بدون معطلی بصورت قائم بالا کشیده شده و میزان افت بتن از وسط قاعده بالا با دقت 5 میلیمتر یادداشت میگردد. هرچه کارایی بتن بیشتر باشد این میزان عدد بزرگتری خواهد بود. )

افزایش ناگهانی اسلامپ در کارگاه ممکن است نشان دهنده رطوبت بالای سنگدانه ها و یا تغییر در دانه بندی به خصوص ماسه باشد. کارایی مخلوط های پرعیار به خوبی قابل اندازه گیری است اما مخلوط های کم عیار و زبر بدلیل امکان وقوع اسلامپ برشی و یا فروریختگی نتایج را غیرقابل اعتماد میسازد. درصورتی که در آزمایش بجای اسلامپ صحیح ( طبق شکل) ، نیمی از مخروط در صفحه مورب ریزش کند، اسلامپ برشی نتیجه شده و بایستی آزمایش تکرار شود. اگر در آزمایش مجدد نیز این اتفاق رخ دهد نشان دهنده این است که این مخلوط خشن بوده و چسبندگی آن کم است.

معمولاً برای کارهای بتن آرمه اسلامپ 5 تا 10 سانتیمتر انتخاب میشود. برای کارهای کم آرماتور یا بدون آرماتور اسلامپ 2 تا 5 سانتیمتر و برای حالت های استثنایی با تراکم آرماتور زیاد ویا در هنگام بتن ریزی با پمپ، اسلامپ 10 تا 12 سانتیمتر نیز مورد استفاده است. درنهایت میتوان گفت هرچه اسلامپ بتن کمتر باشد خواص بتن سخت شده مطلوب تر خواهد بود.

آزمایش اسلامپ و کارایی بتن

به دوستانت هم پیشنهاد بده

آزمایش اسلامپ و کارایی بتن

Telegram
WhatsApp
اینستاگرام حاتم بنا