سقف وافل حاتم

بررسی سقف وافل از نظر سازه

بررسی سقف وافل حاتم از نظر سازه ای و طراحی

سقف وافل حاتم ، راهی مناسب برای ساخت دال های بتنی نازک و قوی است که در آن استفاده از مصالح بسیار کمتر می باشد این دال وافل سبکتر از شکل دال های معمولی مسطح هستند، اما به سبب عمقی که دارند، طراحان میتوانند دهانه های طولانی تری را طراحی کنند.

عملکرد دوطرفه سقف وافل حاتم موجب باربری بهتر این سقف ها و امکان پوشش ایمن دهانه های بلند شده است. مزیت های متعدد فنی و اقتصادی سقف وافل مدرن و دکوراتیو حاتم موجب رشد چشمگیر استفاده از این سقف ها در سطح کشور شده است. اما بهره مند شدن از مزیت های متعدد این سقف وافل حاتم در وهله ی اول در گرو طراحی صحیح سازه می باشد. از آنجا که عموما ساختمان هایی که با سقف وافل ساخته می شوند دارای دهانه های نیمه بلند و یا بلند می باشند، طراحی آنها از حساسیت های بیشتری برخوردار می باشد و مهارت بیشتر طراح را می طلبد.

اولین گام در طراحی ساختمان های با سیستم سقف وافل حاتم انتخاب سیستم لرزه بر مناسب برای ساختمان می باشد.

 به طور معمول از عوامل تاثیرگذار در این انتخاب می توان به ارتفاع سازه، کاربری، درجه اهمیت، نوع خاک, منطقه لرزه خیزی، معذوریت‌های معماری و مساحت زیربنا اشاره نمود. طراحی و دیتیلینگ صحیح سیستم لرزه‌ بر انتخابی براساس ضوابط آیین نامه جهت دست یابی به حدود شکل پذیری و مقاومت مورد انتظار آیین نامه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

گام دوم در طراحی ساختمان های با سیستم سقف وافل حاتم طراحی و دیتیلینگ صحیح سیستم سقف می باشد. طراحی سقف های وافل برای بارهای ثقلی و لرزه ای با نرم افزار Etabs صورت می پذیرد.

کنترل های مورد نیاز در طراحی سقف های وافل را می توان  به شرح ذیل دسته بندی نمود.

کنترل تناسب بندی و فاصله مرکز به مرکز تیرچه ها و دال فوقانی با توجه به ضوابط آیین نامه و محدودیت های اجرایی:

طراحی سقف های وافل عموما براساس فرضیات مربوط به سیستم تیرچه های بتنی متعامد و یک دال فوقانی طراحی می شوند. مقررات ملی ساختمان محدودیت های هندسی را برای عرض حداقل تیرچه، فاصله آزاد بین تیرچه ها و ضخامت دال فوقانی در نظر گرفته است که می بایست توسط طراح سازه کنترل و اعمال شود.

کنترل ضخامت سقف براساس معیار های خیز کوتاه مدت و بلند مدت:

از مهم ترین عوامل تعیین کننده ضخامت مورد نیاز سقف وافل کنترل خیز سقف می باشد. خیز سقف های وافل می بایست در کوتاه مدت و بلند مدت از مقادیر مورد قبول آیین نامه تجاوز ننمایند تا هم از منظر روانی برای بهره برداران مورد قبول باشد و هم آسیبی به عناصر غیرسازه ای وارد نگردد.

طراحی خمشی سقف و دیتیلنگ صحیح آرماتورهای خمشی:

سقف های وافل را می بایست برای لنگر های خمشی ناشی از بارهای ثقلی و لرزه ای طراحی نمود. همچنین می بایست ضوابط حداقل آرماتور های طولی و همچنین ضوابط آرماتورگزاری متناظر با حدود شکل پذیری مفروض در طراحی را در نظر گرفت.

کنترل برش یکطرفه سقف در مقاطع بحرانی:

برش یکطرفه می بایست در مقاطع بحرانی  براساس روابط آیین نامه انجام و کفایت سقف در تحمل برش یک طرفه بررسی گردد.

کنترل برش دوطرفه سقف و طراحی کلاهک های برشی در مناطق مورد نیاز:

یکی از کنترل های بحرانی در سقف های وافل کنترل برش پانچ در نواحی سر ستون ها می باشد. این کنترل در مواردی که دال بصورت مستقیم به ستون اتکا دارد بحرانی تر می باشد و می بایست توسط طراح کنترل و آرماتورهای برشی مورد نیاز برای کنترل برش پانچ در سر ستون ها تعبیه گردد.

طراحی کالکتورها و کورد ها در سقف:

یکی از مهم ترین مراحل طراحی سقف ها طراحی صحیح المان های کالکتور و کورد جهت تحمل و انتقال ایمن بارهای لرزه ای به عناصر باربر قائم می باشد. عدم طراحی صحیح این بخش موجب نقص در مسیر انتقال بار در زلزله و در نتیجه عدم دست یابی به رفتار مورد انتظار آیین نامه می شود.

کنترل و تقویت اطراف بازشوهای سقف:

محل بازشوهای سقف و ابعاد بازشو می بایست توسط طراح کنترل و تقویت برشی و خمشی مورد نیاز در نظر گرفته شود تا از بروز ترک و شکست خمشی و پانچ در اطراف بازشو جلوگیری به عمل آید.

کنترل ارتعاش سقف:

بطور کلی ارتعاش سقف ها می بایست از حد قابل درک توسط انسان تجاوز ننماید تا موجبات آسایش بهره برداران فراهم باشد. یکی از الزامات آیین نامه ای طراحی سقف های وافل کنترل ارتعاش سقف می باشد که در صورت طراحی صحیح و ارضا شرایط آیین نامه ای این سقف ها فاقد ارتعاش خواهند بود.

کنترل دیتیلینگ سقف برای دست یابی به حدود شکل پذیری مورد انتظار:

برای اینکه سقف بتواند تا سطح شکل پذیری مفروض در طراحی باربری و مشارکت داشته باشد می بایست موارد آیین نامه ای متناظر با آن سطوح شکل پذیری در طراحی و دیتیلینگ سقف رعایت شود.

سقف های وافل نوع دیگری از سقف ها هستند که برای پوشاندن قسمت زیادی از سقف که بار کمتری به آن اعمال می گردد اجرا می شود. این سقف که مانند دال دو طرفه عمل می کند، دارای هزینه اجرای نسبتا کمتری نسبت به انواع روش های مرسوم سقف های دال مجوف از جمله کبیاکس، یوبوت و نیز هزینه بسیار پایین تر نسبت سازه های عرشه فولادی می باشد. در این نوع سقف نیازی به میلگردهای تقویتی و اتصال آنها به تیرها نمی باشد بنابراین میتواند از زمان اجرای کمتری نیز برخوردار باشد.

جدول مقایسه وزن سقف


سیستم قالب بندی این نوع دال کاسه ای است و این سقف دارای وزن کمتری نسبت به بقیه دال ها می باشد. كاهش وزن بار مرده سازه به واسطه كاهش وزن ناشی از حذف بلوک، پوکه ریزی و گچ وخاک .

 

این نوع دال برای پوشاندن دهانه های وسیع مناسب است و چون دو طرفه میباشد در هر چهارطرف خود دارای تکیه گاه می باشد.
در آیین نامه بتن ایران فصل دالها در مورد این نوع دال بتنی توضیحاتی در مورد خصوصیات و نحوه اجرا ارایه شده است. در این نوع اجرا برای کاهش بار مرده سقف در آن حفره هایی ایجاد میگردد اما در انتهای ستون ها و در بعضی موارد در انتها و در امتداد تیرها نیز تو پر می گردد.

از آنجا که این سقف دال دو طرفه می باشد در دو سو باربری انجام می گردد. برای اجرا زیر سقف در قسمت حفره های مربعی قالب هایی قرار می دهند و پس از بتن ریزی روی سقف و بعد از ۲۸ روز که بتن به مقاومت نهایی خود رسید قالب ها باز می گردند.
همچنین از دیگر مزایای این روش میتوان به بتن ریزی یکپارچه بدون استفاده از هرگونه روان کننده در مقایسه با دیگر روش های دال مجوف همچون یوبوت و کوبیاکس اشاره نمود  . متاسفانه هنگامی که نمک وارد فولاد می شود و همه چیز شروع به متلاشی شدن می کند، تعمیر آنها سخت است  که به علت یکپارچگی بتن ریزی در سقف وافل این امر مرتفع شده است .

مقایسه مقاومت سقف

این قالب به عنوان یک قالب غیرماندگار سقف محسوب می شود. یعنی پس از بتن ریزی سقف، از بتن جدا شده و امکان استفاده مجدد از قالب در سقف های بعدی یا پروژه های بعدی را دارا می باشد و پس از اتمام عمر مفید آن قابل بازیافت است.
با این خصوصیت، تمامی بلوک های سقفی را می توان از ساختمان حذف کرد و این علاوه بر حفظ منابع ملی به استحکام، سبک سازی و ایمنی بیشتر ساختمان در زمان وقوع زلزله کمک خواهد کرد. با توجه به شکل قالب تمامی تیرچه های پیش ساخته به همراه مشکلات نصب آنها در سقف حذف خواهد شد و به دلیل اجرای تیرچه درجا از نظر فنی بسیار بهتر و راحت تر اجرا می شود. همچنین به دلیل استحکام قالب هنگام اجرای سقف، نیروهای اجرایی به راحتی می توانند بر روی قالب تردد داشته باشند بدون آنکه نگران شکستن قالب یا در رفتن آن از محل باشند و این به امنیت جان کارگران کمک زیادی خواهد کرد
.

از خصوصیات دیگر این نوع سقف اجرای آسان آن توسط نیروهای اجرایی می باشد. با توجه به عمده ی ساخت و ساز کشور جهت زیر سازی سقف می توان از وسایل معمول اجرای سقف مثل چهار تراش، قوطی فلزی، لوله داربست و جک های معمول سقف استفاده کرد. اجرای این سقف بسیار مشابه سقف تیرچه بلوک بوده و نیاز به نیروهای تخصصی با آموزش های ویژه ندارد.

شکل و نمونه قالب سقف وافل چیست؟

قالب های دکوراتیو حاتم دارای طراحی بسیارمستحکمی می باشد به گونه ای که قادربه تحمل چندین برابربارطرح می باشد. همچنین درنوع مواد به کاررفته ازنوعی پلیمر ترکیبی پیشرفته استفاده شده که درهرشرایط آب وهوایی کارآیی لازم راداشته باشد.  سطح صیقلی این قالب ها باعث میگردد نمای بتن به صورت اکسپوز (نمایان) مورد استفاده قرارگیرد.

قالب سقف وافل داراى هندسه اى مکعبى شکل و توخالی مى باشد که ‌با‌‌‌‌ توجه به نیاز پروژه و الزامات طرح ، ابعاد مختلفى دارند.

سقف وافل حاتم

ضخامت سقف وافل بسته به نوع سازه از ۳۰ سانت تا ۵۰ سانت متغیر است. در روند اجراى دال هاى مجوف با استفاده از وافل، ابتدا قالبها در کنار یکدیگر چیده شده و مابین آنها آرماتور بندی شده و سپس سقف بتن ریزی می شود. در نهایت مقطع دال به صورت T شکل در آمده و عملکرد بهترى نسبت به مقطع مستطیل سقف های دال تخت خواهد داشت. آن چه جزء مزایاى این دال شمرده مى شود، عدم حضور تیر در دال حاصله مى باشد که البته با توجه به نیاز طراحى، ممکن است تمهیدات خاصى جهت تأمین تیرهاى پنهان انجام شود. 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.