• پروژه: ساختمان مسکونی سجاد
  • کارفرما: آقای مهندس سجاد عزیزی
  • محل پروژه: شهریار
  • نوع سقف: سقف وافل یک طرفه با قاب خمشی
  • بزرگترین دهانه : ۱۰ متر
  • تعداد طبقات: ۷ طبقه
  • مساحت کل : ۲۳۰۰ مترمربع
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا