• پروژه: فروشگاه المهدی
  • کارفرما: مهدی قربانی
  • محل پروژه: ملارد
  • نوع سقف: سقف وافل یک طرفه با قاب خمشی
  • تعداد طبقات: ۵ طبقه
  • مساحت کل : ۱۲۰۰مترمربع
  • وضعیت پروژه: اتمام شده

پروژه فروشگاه المهدی واقع در شهرستان ملارد می باشد.

این پروژه دارای ۵طبقه تجاری و اداری، با بزرگترین دهانه ۱۵ متر با کارفرمایی آقای مهدی قربانی اجرا شده است.

این پروژه با اسکلت بتنی و سقف وافل طراحی شده است اسکلت بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی می باشد  که در وسط دهانه هیچگونه ستونی تعبیه نشده است سقف بتنی وافل یک طرفه بهترین گزینه برای اجرای این دهانه بود زیرا با وجود چندین دهانه تجاری به تامین پارکینگ های بیشتری کمک کرده است.

مهندسان فنی شرکت حاتم بنا با تفکر  و بررسی های دقیق و مهندسی به طراحی معماری و طراحی سازه پرداخته و سعی کردند سبک ترین و مناسب ترین سیستم را برای این اسکلت انتخاب کنند در نهایت سیستم سقف وافل پیشنهاد شد که بهترین گزینه برای کارفرما و سازنده بود.