" />قالب وافل یک طرفه - تولید کننده قالب وافل دوطرفه و قالب وافل 65 طولی به ارتفاع 25 سانتی متر

قالب وافل یک طرفه حاتم

〈 قالب وافل یک طرفه 65 طولی به ارتفاع 25 〉

قالب وافل یکطرفه با الحاقیات قرمز
مشخصات فنی قالب وافل یک طرفه