• پروژه: مدرسه غیرانتفاعی شهاب
  • کارفرما: مجید ساحل گزین
  • محل پروژه: اندیشه
  • نوع سقف: سقف وافل یک طرفه با قاب خمشی
  • تعداد طبقات: ۲طبقه
  • مساحت کل : ۱۷۰۰مترمربع
  • وضعیت پروژه: اتمام شده

پروژه مدرسه غیرانتفاعی شهاب اندیشه فاز۳ شهرستان شهریار می باشد.

این پروژه دارای ۲طبقه برای کلاس های مدرسه و با بزرگترین دهانه ۹ متر ساخته واجرا شده است. 

 (در وسط دهانه هیچگونه ستونی تعبیه نشده است)

طراحی سقف وافل و به کار گرفتن از دال یکطرفه در این پروژه به ایجاد فضای باز برای مدرسه بهترین گزینه اجرا بود

مهندسان فنی شرکت حاتم بنا با تفکر و بررسی های دقیق و مهندسی به طراحی معماری و طراحی سازه پرداخته و سعی کردند سبک ترین و مناسب ترین سیستم را برای این اسکلت انتخاب کنند در نهایت سیستم سقف وافل پیشنهاد شد که بهترین گزینه برای کارفرما و سازنده بود.