• پروژه: باقرصادی
  • کارفرما: آقای باقرصادی
  • محل پروژه: اندیشه
  • نوع سقف:سقف وافل یک طرفه با دیوار برشی
  • بزرگترین دهانه : ۱۰.۵ متر
  • تعداد طبقات: ۶ طبقه
  • مساحت کل : ۲۵۰۰ مترمربع
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

پروژه ساختمان تجاری مسکونی آقای باقر صادی واقع در فاز۲ اندیشه شهرستان شهریار می باشد.

این پروژه دارای ۱۶ واحد مسکونی و یک طبقه تجاری دارای ارتفاع ۵ متر و طبقات مسکونی دارای ارتفاع کف تا کف ۳ مترو ۶۰ سانت می باشد.

این پروژه با اسکلت بتنی و سقف وافل طراحی شده است اسکلت بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی می باشد  که در وسط دهانه هیچگونه ستونی تعبیه نشده است سقف بتنی وافل یک طرفه بهترین گزینه برای اجرای این دهانه بود زیرا با وجود چندین دهانه تجاری به تامین پارکینگ های بیشتری کمک کرده است.

مهندسان فنی شرکت حاتم بنا با تفکر  و بررسی های دقیق و مهندسی به طراحی معماری و طراحی سازه پرداخته و سعی کردند سبک ترین و مناسب ترین سیستم را برای این اسکلت انتخاب کنند در نهایت سیستم سقف وافل پیشنهاد شد که بهترین گزینه برای کارفرما و سازنده بود.