• پروژه: ساختمان مسکونی نصر۴
  • کارفرما: آقای مهندس حمید انصاری
  • محل پروژه: فردیس
  • نوع سقف: سقف وافل یک طرفه با قاب خمشی
  • بزرگترین دهانه : ۱۱ متر
  • تعداد طبقات: ۵ طبقه
  • مساحت کل : ۱۱۰۰ مترمربع
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا