• پروژه: دکتر لیاقت
  • کارفرما: دکتر لیاقت
  • محل پروژه: اندیشه
  • نوع سقف: سقف وافل یک طرفه با قاب خمشی
  • بزرگترین دهانه : ۸ متر
  • تعداد طبقات: ۳ طبقه
  • مساحت کل : ۴۶۵ مترمربع
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

پروژه ساختمان مسکونی آقای دکتر لیاقت واقع در اندیشه شهرستان شهریار می باشد.

این پروژه دارای ۳واحد مسکونی با بزرگترین دهانه ۸ متر اجرا شده است.

این پروژه با اسکلت بتنی و سقف وافل طراحی شده است اسکلت بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی می باشد  که در وسط دهانه هیچگونه ستونی تعبیه نشده است.

مهندسان فنی شرکت حاتم بنا با تفکر  و بررسی های دقیق و مهندسی به طراحی معماری و طراحی سازه پرداخته و سعی کردند سبک ترین و مناسب ترین سیستم را برای این اسکلت انتخاب کنند در نهایت سیستم سقف وافل پیشنهاد شد که بهترین گزینه برای کارفرما و سازنده بود.