نوشته‌ها

سقف وافل

مزایای سقف وافل

/
با حذف بتن غیر سازه ای و ایجاد عملکرد یکدست سقف با تیرها و اجرای د…