مراحل اجرای سقف وافل حاتم

در این سقف ها بعد از اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی ستونها نوبت به تخته کوبی زیر پوتر ها میرسد. بعد از بافتن پوتر ها (البته در صورت وجود) مراحل به صورت زیر صورت می گیرد:

بسته به نوع طراحی، نوع و اندازه قالب وافل و اقتصاد پروژه میتوان از دو روش برای اجرای سقف وافل حاتم بنا استفاده نمود.

روش اول:

بعد از بافتن پوترها ( البته در صورت وجود) زیرسازی سقف با جک و یا اسکافلد پایه گذاری شده و تمام سقف وافل تخت کوبی می شود تا بر روی آن قالب های وافل چیده شوند و سپس آرماتوربندی آنها انجام می گیرد. تخته کوبی زیر قالب وافل مسلزم هزینه بالاییست و از این روش کمتر استفاده می گردد.

روش دوم:

این روش متداول ترین روش اجرای سقف وافل حاتم بنا است و روش اجرای آن مشابه سقف تیرچه یونولیت است و به شرح ذیل انجام می گردد:

اجرای سقف وافل حاتم بنا

مرحله اول:

بعد از بافتن پوترها ( البته در صورت وجود) و پس از زیرسازی سقف با جک و یا اسکافلد جهت مهار وافل ها از پروفیل کشی و لوله گذاری و چهار تراش در فواصل مناسب استفاده می شود. این روش  باعث کاهش هزینه اجرای سقف شده و در اصل مزیت اجرایی این سقف سهولت کار وسرعت عمل و کاهش هزینه می باشد.

مرحله دوم :

چیدن قالب های وافل مطابق نقشه

چیدن قالب وافل حاتم بنا

مرحله سوم:

آرماتور بندی پوترها و تیرچه ها

بافتن تیرچه ها در محل و جوش ندادن آن برخلاف روش های سنتی، استفاده صد در صدی از مقطع میلگرد ها را فراهم می کند.

اجرای خاموت در تیرچه ها با عث افزایش مقاومت برشی تیرچه ها و سقف می شود (درسقف های مجوف با قالب ماندگار این امر امکان پذیر نیست).

ایجاد کاور مناسب در تمام طول میلگرد ها یکی دیگر از مزیت های این سقف است.

خرید سقف وافل حاتم

مرحله چهارم:

بتن ریزی سقف

همان طور که میدانید در سقف های مجوف با قالب ماندگار برای جلوگیری از شناور شدن قالب ها هنگام بتن ریزی، بتن ریزی در دو لایه صورت می گیرد.
که این امر باعث ایجاد اتصال سرد در بتن می شود.مزیت اجرایی سقف های وافل با قالب غیر ماندگار(یک طرفه و دو طرفه) در این است که بتن ریزی در آن به یک باره صورت گرفته و اجازه اتصال سرد به بتن داده نمی شود.می توان با انتخاب بتن مناسب از نظر کارایی و ویبراسیون کافی، به نمای زیر سقف با کیفیت بالا دست یافت.

مرحله پنجم:

باز کردن زیر سقف و درآوردن قالب های وافل

بعد از باز کردن قالب ها شاهد نمای زیبای زیر سقف خواهیم بود که می توان به صورت مستقیم بدون نیاز به سقف کاذب و تزیینات اضافی از آن به عنوان سقف نهایی استفاده کرد.

در این مرحله به علت نمایان بودن بتن سقف از زیر به راحتی میتوان متوجه اشکالات احتمالی اجرایی و کیفی آرماتور بندی و بتن ریزی شد.از این قبیل اشکالات میتوان به ۱. کرمو بودن بتن به دلیل ویبره نا کافی یا بتن نا مناست و ۲. عدم کاور کافی برای میلگرد ها در صورت مشاهده میلگرد ها از زیر

۳. در خط نبودن تیرچه ها و جابه جایی افقی قالب ها نسبت به هم

خرید قالب وافل

با توجه به این که این اشکالات اجرای حتی  توسط افراد غیر فنی هم قابل تشخیص است عوامل اجرایی تمام تلاش خود را در اجرای صحیح سقف و قالب گذاری و بتن ریزی می نمایند.