مقالات بتن

تسریع کننده بتن

تسریع کننده بتن

تسریع کننده بتن روان کننده و افزودنی های بتن در سقف وافل فهرست مطالب روان کننده و افزودنی های بتن در سقف وافل روان کننده

ادامه مطلب »
کندگیر کننده های بتن

کندگیر کننده های بتن

کندگیر کننده های بتن کندگیر کننده های بتن افزودنی هایی وجود دارند که گیرش بتن را که با آزمایش ویکات اندازه گیری می شود، به

ادامه مطلب »
روان کننده های بتن

روان کننده های بتن

روان کننده های بتن تقلیل دهنده های آب روان کننده های بتن این افزودنی ها به سه منظور بکار می روند1- رسیدن به مقاومتی بالاتر،

ادامه مطلب »
بتن آماده

بتن آماده

بتن آماده بتن آماده و حمل و نقل بتن فهرست مطالب بتن آماده در ساخت بتن گاه به عوض پیمانه کردن و مخلوط نمودن مصالح

ادامه مطلب »
بتن ریزی با پمپ

بتن ریزی با پمپ

بتن ریزی با پمپ بتن ریزی با پمپ امروزه بتن در حجم های زیادی توسط بتن و با استفاده از لوله های انتقال تا مسافت

ادامه مطلب »
اینستاگرام حاتم بنا